Θεσσαλονίκη: τη δίκασαν για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας
@fyinews team

24/04/2023

Αντιγραφή συνδέσμου
fyi:
  1. Το Δικαστήριο της ΕΕ καταδίκασε την Ελλάδα για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, καθώς έκρινε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη παραβιάζει την νομοθεσία για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και την ποιότητα του περιβάλλοντος.
  2. Η Κομισιόν προσέφυγε κατά της χώρας μας, μετά από ελέγχους για τις τιμές των αιωρούμενων μικροσωματιδίων, που ξεκίνησαν το 2005.
  3. Το Δικαστήριο της ΕΕ υποχρέωσε χθες την Ελλάδα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων.

Είδηση 🗞️

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε την Ελλάδα για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, καθώς έκρινε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη παραβιάζει την νομοθεσία της ΕΕ για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε, το 2005, ελέγχους, σε μια σειρά από χώρες της ΕΕ, για τις τιμές των αιωρούμενων μικροσωματιδίων.

To Δικαστήριο της ΕΕ διευθετεί, κυρίως, νομικές διαφορές ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Κύρια πηγή των αιωρούμενων μικροσωματιδίων είναι η καύση ορυκτών καυσίμων και βιομάζας, βιομηχανικές δραστηριότητες και η κυκλοφορία οχημάτων. Οι αυξημένες τιμές των μικροσωματιδίων πλήττουν πνεύμονες και κυκλοφορικό. Η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ήταν αντίθετη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και η Κομισιόν απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στη χώρα το 2009 και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή το 2013.

Τελικά, καθώς η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η Κομισιόν την παρέπεμψε στο Δικαστήριο της ΕΕ. Το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της ΕΕ με έδρα το Λουξεμβούργο, το οποίο διευθετεί, κυρίως, νομικές διαφορές ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καταδίκασε τη χώρα μας και υποχρέωσε την Αθήνα να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα.

AD(1024x768)
Μετάβαση στο περιεχόμενο