(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

ΕΕ: Το 1/4 των νέων δουλεύουν ενώ σπουδάζουν

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας
@fyinews team

29/09/2023

Αντιγραφή συνδέσμου
fyi:
  1. Το 2022, το 72% των νέων Ευρωπαίων (15-29 έτη) παρέμεινε εκτός εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σύμφωνα με την Eurostat.
  2. Το 25% απασχολούνταν, ενώ το 3% ήταν διαθέσιμο για απασχόληση και αναζητούσε ενεργά εργασία (άνεργοι) κατά τη διάρκεια των σπουδών.
  3. Τα υψηλότερα ποσοστά νέων που σπουδάζουν και εργάζονται σημειώθηκαν σε Ολλανδία (73%), Δανία (52%) και Γερμανία (45%). Αντίθετα, Ρουμανία (2%), Σλοβακία (5%) και Ουγγαρία (6%) σημείωσαν τα χαμηλότερα.

Είδηση


Το 2022, το 72% των νέων Ευρωπαίων (ηλικίας 15-29 ετών) παρέμεινε εκτός του εργατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σύμφωνα με την Eurostat. Ένα επιπλέον 25% σπούδαζε και δούλευε, ενώ το 3% ήταν διαθέσιμο για απασχόληση και αναζητούσε ενεργά εργασία (άνεργοι) κατά τη διάρκεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δυναμική της μετάβασης των νέων από τις σπουδές στην αγορά εργασίας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Οι διαφορές αυτές μπορούν να επηρεαστούν από τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα κάθε χώρας, την κατάρτιση, τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και τους πολιτιστικούς παράγοντες.

Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, με πάνω από 90% των νέων να είναι πλήρως εκτός της αγοράς εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι το 1/4 των νέων Ευρωπαίων εργάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, το στατιστικό αυτό στοιχείο κρύβει σημαντικές διαφορές ανά χώρα. Σε εθνικό επίπεδο, τα υψηλότερα ποσοστά νέων που απασχολούνται κατά τη διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (73%), τη Δανία (52%) και τη Γερμανία (45%). Αντίθετα, η Ρουμανία (2%), η Σλοβακία (5%) και η Ουγγαρία (6%) ανέφεραν τα χαμηλότερα ποσοστά.

Τα υψηλότερα ποσοστά των νέων που σπουδάζουν και είναι διαθέσιμοι για απασχόληση και αναζητούν ενεργά εργασία καταγράφηκαν στη Σουηδία (13%), τη Φινλανδία (7%) και την Ολλανδία (6%). Αντίθετα, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Πολωνία και η Λιθουανία είχαν λιγότερο από 1% των νέων (ηλικίας 15-29 ετών) που αναζητούν εργασία, ενώ ταυτόχρονα είχαν από τα υψηλότερα ποσοστά φοιτητών εκτός του εργατικού δυναμικού.

AD(1024x768)
Μετάβαση στο περιεχόμενο